Isnin, 22 Disember 2008

JEMPUTAN MENYERTAI KURSUS PEMBANGUNAN KONTRAKTOR CIDB

KURSUS PEMBANGUNAN KONTRAKTOR CIDB
(Sijil Kursus Layak Untuk Permohonan Lesen Baru CIDB & Untuk Mata CCD bagi pembaharuan Lesen CIDB )

Tarikh: 26 Jan-30 Jan 2009 (Isnin-Jumaat)

Tempat: Pusat Latihan YSP(Pusat Latihan Bertauliah CIDB)

26-6-2, Tingkat 6, Jalan 4/50, Diamond Square Off Jalan Gombak 53000 K.L.

Yuran : RM 150.00 (Ringgit Malaysia Satu Ratus Lima PulohSahaja)

Pertanyaan & Pendaftaran:
Tel : 03-40235155 , 012-3157358
Email:ysp2007my@yahoo.com , http://ysptraining.blogspot.com/

Maklumat Tambahan :

Lesen Kelas F PKK memang masih dibeku tetapi untuk Kelas lain E, D, C masih dibuka.
Untuk Menjadi kontraktor yang utama adalah lesen CIDB, (lesen CIDB adalah mematuhi peruntukan Akta 520 Pembangunan Industri Pembinaan) Lesen CIDB adalah G1,G2,G3, G4, G5 , G6 & G 7.

Pembaharuan Lesen : Wajib menghadiri kursus untuk mengumpul mata CCD.

Nota : Semua maklumat tertakluk kepada pindaan. Tempat terhad.

PROGRAM PEMBANGUNAN KONTRAKTOR SECARA BERTERUSAN

‘ Continuous Contractor Development ( CCD ) ‘

1. PENGENALAN

Program Pembangunan Kontraktor Secara Berterusan ini bersandarkan kepada CIMP melalui Teras Strategik 2 - Berusaha Meningkatkan Imej Industri Pembinaan serta Strategi Inisiatif 1 – Menggalakkan professionalisma dalam industri pembinaan.

2. OBJEKTIF PROGRAM

Program CCD dalam industri pembinaan dibangunkan dengan objektif-objektif yang disenaraikan seperti berikut ;

i.Menggalakkan kontraktor meningkatkan ilmu pengetahuan bagi meningkatkan kepakaran dan profesionalisma kontraktor dan industri pembinaan negara secara umumnya.
ii.Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan kontraktor dalam pelbagai aspek pengurusan projek pembinaan.
iii.Meningkatkan interaksi dan networking sesama kontraktor melalui perkongsian maklumat dan pengalaman melalui aktiviti-aktiviti yang dianjurkan.
iv. Mempelbagaikan penglibatan kontraktor dalam aktiviti-aktiviti industri pembinaan
v. Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap perkhidmatan kontraktor pembinaan tempatan.

3.KONSEP PROGRAM CCD

Program CCD ini memperkenalkan sistem pungutan mata yang dikenali sebagai Mata CCD atau ‘ CCD Points ‘ melalui penglibatan kontraktor di dalam pelbagai acara atau aktiviti yang dianjurkan oleh pihak CIDB ataupun penganjur yang berdaftar bersama CIDB.

Kontraktor perlu mengumpul jumlah mata yang ditetapkan sepanjang tempoh aktif sijil pendaftaran kontraktor CIDB dan jumlah mata terkumpul digunakan bagi tujuan pembaharuan sijil kelak.
4.PROGRAM / AKTIVITI MENAWARKAN MATA CCD

Di antara program/aktiviti yang terlibat di dalam penganjuran program mata CCD ini adalah seperti di bawah ;

i.Penglibatan di dalam program/aktiviti seperti berikut ;

·Persidangan
·Forum
·Seminar
·Kursus
·Bengkel –bengkel Teknikal
·Sebagai Ahlijawatankuasa atau Peserta
·Memberi Ucaptama
·Lawatan Teknikal
·Latihan
·Lain-lain akan ditentukan dan yang akan dikenalpasti oleh CIDB

ii.Penglibatan dalam Jawatankuasa Pembangunan Program anjuran CIDB.
iii.Terlibat di dalam forum, persembahan dan pembentangan kertas kerja sebagai

·Pengerusi Forum
·Ahli Panel
·Penceramah

iv. Berkhidmat kepada persatuan/penubuhan sebagai kapasiti berikut ;

·Presiden
·Timbalan Presiden
·Ahli Jawatankuasa Tertinggi
·Ahli Biasa
· Mewakili Persatuan/Pertubuhan dalam aktiviti –aktiviti tertentu

v.Penerbitan bahan ilmiah seperti buku-buku dan penyumbangan artikel–artikel kepada terbitan yang berkaitan dengan industri pembinaan.
vi.Penglibatan dan sumbangan kepada aktiviti pertubuhan/persatuan yang berkaitan.
vii.Lain–lain, akan ditentukan dan yang akan dikenalpasti oleh CIDB.

5.PESERTA PROGRAM MATA CCD

Peserta program adalah terdiri daripada personel utama yang dibenarkan mewakili syarikat bagi menyertai ‘ CCD Events’ dan mengumpul mata CCD bagi pihak syarikat.

i. Pemilik syarikat
ii. Pengarah Syarikat
iii. Rakan Kongsi Syarikat
iv. Pegurusan utama syarikat yang digajikan dan dibukti dengan penyata EPF.
v. Staf Teknikal dan pengurusan yang digajikan dan dibukti dengan penyata EPF.

6. MATA CCD

GRED MATA CCD SETAHUN

G1, G2 - 10

G3, G4 - 20
G5, G6 - 30
G7 - 40

7. PENGESAHAN MATA CCD
Peserta bagi setiap program/aktiviti yang berkenaan perlu membuktikan penglibatan dengan dokumen sokongan yang berkaitan.

Progran mata CCD tidak hanya tertakluk kepada penganjuran CIDB sahaja. Ia terbuka kepada persatuan-persatuan/organisasi–organisasi/pusat pengajian tinggi yang berkaitan dalam industri pembinaan dan aktif dalam penganjuran program/aktiviti seumpamanya.

Tiada ulasan: